Talk at work i ridhuset

Nu har vi flyttat ut i ridhuset! Ja, forskningen inom vården fortsätter förstås, men sedan några år har jag också ett projekt som heter Ridträning som didaktik och kommunikation. Det handlar om kommunikationen mellan tränare och ekipage i ridhuset. Tillsammans med Mari Zetterqvist Blokhuis, tidigare bland annat studierektor på Hippologprogrammet på SLU/Strömsholm, har jag spelat in 15 ekipage under privatlektioner i dressyr. Analysarbetet pågår men projektet beräknas bli klart under 2016. 

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt bokkapitel ute nu!

Nu har äntligen bokkapitlet där jag och mina medförfattare rapporterar om vår forskning om utvecklingsarbete inom cancervården kommit ut! Kapitlet ingår i en amerikansk antologi om hållbart förändringsarbete i hälso- och sjukvården. Kapitlet heter ”Collaborative improvement of cancer care in southeastern Sweden – striving for better patient and population health, better care, and better professional development” (ungefär ”Förbättringsarbetet inom cancervården i Sydöstra sjukvårdsregionen – för bättre hälsa, bättre vård och bättre professionell utveckling”). Amerikaner gillar långa titlar… 🙂

Boken heter Sustainably Improving Health Care – creatively linking care outcomes, system performance and professional development, är utgiven av Radcliffe Publishing och har redigerats av Paul Batalden och Tina Foster, Dartmouth Medical School. Boken kommer ut den 24 september men kan redan nu beställas från nätbokhandlarna! I boken finns mycket matnyttigt om vad som kännetecknar ett uthålligt och genuint förbättringsarbete inom sjukvården. Samtliga skribenter har arbetat och forskat länge inom områden som health care management, teamarbete, förbättringsarbete med mera. Läs den!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Palliativ kompetens i akut kirurgi

Har äntligen kommit igång med att rapportera ett par av de forskningsprojekt jag har arbetet med det senaste året. Just nu skriver jag på en artikel om palliativ kompetens i akut kirurgi, där jag berättar om hur personalen på en kirurgisk akutvårdsavdelning ser på sitt utvidgade samarbete med företrädare för den palliativmedicinska disciplinen. Med hjälp av fokusgrupper kan jag visa hur personalen beskriver de förändringar av den kommunikativa praktiken som detta samarbete har gett upphov till, både när det gäller samtal med och om patienter.

Publicerat i forskning | Lämna en kommentar

Samarbete Försäkringskassan-Landstinget

I december träffade jag företrädare för Försäkringskassan och två landsting som jobbar för att utveckla samarbetet över gränsen mellan dessa två organisationer, eller – på mitt forskarspråk – det intersektioriella samarbetet mellan hälso- och sjukvården och socialförsäkringssektorn. Roligt att bli inbjuden till ett samarbete som i stor utsträckning äger rum ”bakom kulisserna”. Det är inspirerande att se vilket engagemang som finns för att minska skadeverkningarna av det uppdelade ansvaret mellan dessa sektorer. Att bli inbjuden som samtalsdeltagare snarare än som föreläsare ser jag som en stor förmån – det är ju i ”gerillaarbetet”, där personer som förstår vikten av att envist arbeta för förändring i små steg, som paradigmatiska skiften i organisationers förhållningssätt skapas. Det ska bli roligt att se vad gänget som bjöd in mig åstadkommer på låt oss säga fem eller tio års sikt…

Publicerat i konsultuppdrag, Uncategorized | Lämna en kommentar

Sjukvårdsrådgivningen i Östergötland

Föreläste igår på en utbildningsdag för telefonsjuksköterskor på Sjukvårdsrådgivningen i Östergötland, en del av 1177. Vi hade en intressant dialog om den kommunikationssituation som deras arbete innebär och jag fick höra många spännande berättelser. Som en del av arbetet lyssnar sköterskorna regelbundet på sina egna samtal i syfte att bli ännu bättre på det de gör – ett fantastiskt sätt att fördjupa förståelsen för det egna arbetet! Vi diskuterade bland annat hur man kan se på det professionella uppdraget (rådgivning, upplysning, grindvakt…) och hur sådana kommunikationsteoretiska begrepp som ramar och faser kan bidra till en diskussion om vad som gör ett bra samtal. Det är ju så mycket mer än den enskilda sköterskans erfarenhet och kunskap som spelar in i hur samtalen avlöper.

Jag ser fram emot att fortsätta samarbeta med dessa kompetenta och kloka människor!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Cancervård i förändring

Den senaste tiden har det blivit mycket forskning! Just nu jobbar jag med två projekt som hänger ihop med utvecklingsarbetet inom cancervården. Jag följer arbetet i ett multidisciplinärt utredningsteam som bedömer inkommande remisser från primärvården och planerar skräddarsydda utredningar för patienter med misstänkt cancer i buken. Jag jobbar också med uppföljning av hur arbetet på en kirurgavdelning förändrats sedan man bjudit med palliativmedicinare i det vardagliga kliniska arbetet. Mycket spännande!

Rapporter från båda projekten kommer så småningom i form av publikationer från SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Jaget i teamet

Evidensbaserat teamarbete var rubriken som Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken vid Danderyds sjukhus satt på sin planeringsdag. Jag var inbjuden för att tala om ”Jaget i teamet”, det vill säga om individens betydelse för teamets funktion. Vi hade en synnerligen intressant dag! För min egen del var nog eftermiddagens workshop mest intressant – det är så spännande att höra på när kloka, erfarna teamarbetare tar tag i det jag har berättat om och låter det möta deras tankar och idéer. Och det ger mig som forskare fantastiskt många nya uppslag! Tack till er allihop! Jag ser fram emot att komma tillbaka vid lämpligt tillfälle!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar