Käpphästar

Alla har vi våra käpphästar. Här är några av mina.

Samtal är arbete. Arbete är samtal.

I dagens arbetsliv är så gott som allt arbete baserat på kommunikation. Denna kommunikation sker huvudsakligen i form av samtal ansikte mot ansikte. Medarbetarna kommunicerar med varandra och med kunderna/medborgarna/patienterna. Detta gäller överallt: inom förskolan och polisen, på kontoret, i vården och inom kommunala och statliga förvaltningar. I stor utsträckning är det genom att samtala som vi utför själva arbetet – till och med när den tänkta produkten är en text. Samtal är arbete. Arbete är samtal.

Med hjälp av Talk at work kan du få bättre förståelse för hur just ert samtalsbaserade arbete ser ut och fungerar.

Verksamhetsutveckling ska vara verklighetsbaserad.

När arbetet består av kommunikation är det extra viktigt att ha koll på förutsättningarna. När kommunicerar vi? Vilka deltar? Varför? Och hur återspeglas detta i kommunikationen? För att  organisationens utvecklingsarbete ska få maximal effekt krävs god och välgrundad kunskap om dessa frågor. Utgångspunkten måste vara verkligheten i just din organisation. Då kan ni få fart på en  verkligt uthållig verksamhetsutveckling.

Med hjälp av Talk at work kan du kartlägga er organisations verkliga kommunikationssituationer.

Kommunikationen är avgörande för arbetets kvalitet.

Kopplingen mellan kommunikationen och arbetets resultat är tydlig. Goda resultat är beroende av god kommunikation. När patienten gör som doktorn säger beror det inte bara på patientens inre motivation utan också på att doktorn och patienten haft en lyckad pratstund. Patienten mår bättre, återbesöken blir färre, medicinkostnaderna minskar – kvaliteten ökar. När två avdelningar plötsligt kommer överens om hur en viss kostnad ska fördelas beror det inte bara på skickligt budgettrolleri utan också på att man haft en god dialog under ett par samordningsmöten. Medarbetarnas fokus kan åter läggas på kundens behov – kvaliteten ökar.

Med hjälp av Talk at work kan du göra sambanden mellan kvalitet och kommunikation tydliga och mätbara.

Kunskap om det välfungerande arbetet ger konstruktiva lösningar.

Jag försöker alltid utgå från hur en organisations kommunikationssituationer fungerar när de fungerar bra. Vilka faktorer får dem att fungera smidigt? Vilka faktorer stödjer Det goda samtalet eller Den demokratiska dialogen? Utan denna kunskap vet du varken vart eller hur du ska leda ert förbättringsarbete.

Skillnaden jämfört med att utgå från problemen för att försöka undvika eller lösa dem är enkel men radikal: identifiera vad som får en välfungerande situation att fungera väl. Hitta konstruktiva lösningar som stödjer dessa positiva faktorer. Rita din egen karta och led medarbetarna utifrån den mot ett tydligt mål.

Med hjälp av Talk at work kan du öka medarbetarnas tillfredsställelse och organisationens resultat. Samtidigt.

Stora ord? Ja. Men om vi samarbetar kan vi försätta berg. Hör av dig så sätter vi igång!

Annonser