Anlita Talk at work

Om du är intresserad av att anlita Talk at work, hör av dig till mig på charlotte.lundgren@liu.se eller 0730-44 42 67.

Några exempel på sådant som jag gör:

  • ”Konstruktiv kommunikation”, skräddarsydda utbildningsdagar som förbättrar kommunikationen i er organisation
  • ”Ledarskap för kommunikation”, utbildning för ledare i arbetsgrupper med fokus på hur kommunikationen kan underlättas och stärkas i arbetsgruppen
  • ”Ledarskap för lärande”, utbildning för ledare och medarbetare som hjälper er att ta vara på den kunskap som finns i organisationen och samtidigt utveckla och förvalta ny kunskap
  • ”Medicinskt-pedagogiskt ledarskap”, utbildning som stödjer läkare att genom sin unika position ge förutsättningar för både bredd och fördjupning hos läkarkollegor såväl som övriga professioner
  • Stöd för verksamhetsutveckling inom områdena kommunikation och samarbete
  • Stöd för utveckling av kurser och kursplaner inom kommunikation och interprofessionellt samarbete i vården, både för högskolan och för interna utbildningar
  • Handledning av individer och arbetsgrupper i konstruktiv kommunikation, ledarskap för kommunikation, ledarskap för lärande och medicinskt-pedagogiskt ledarskap.
  • Författar litteratur inom ovan nämnda områden.

Tidigare uppdragsgivare uppskattar Talk at work (varning för skryt! 🙂 )

”för förmågan att förankra frågor om arbets­platskommuni­kation i organisa­tionens vardagliga samtal”.

Många gillar också att Talk at work

”utgår från ett konstruk­tivt perspektiv och med glimten i ögat ger oss såväl förutsätt­ningar som energi och självförtroende inför ett fortsatt självständigt förbättringsarbete”.

Till uppdragsgivarna hör bland annat Landstinget i Östergötland, Landstinget i Jönköpings län, Landstinget Västmanland, Danderyds sjukhus, Karolinska institutet, Karlshamns kommun, Huddinge finansiella samordningsförbund (HUSAM) och Conductive AB.

Annonser