Om Talk at work

Talk at work drivs av mig, Charlotte Lundgren, filosofie doktor i kommunikation och samtalsforskning. Jag arbetar både som samtalsforskare och som fristående konsult.

Genom Talk at work erbjuder jag konsult­tjänster i skärningspunkten mellan kommunika­tion, samarbete och verksamhetsutveckling i form av före­läs­ningar, kurser och hand­ledning av individer och arbets­grupper. Vissa samarbeten består av enstaka uppdrag, andra av ett fördjupat och långsiktigt utvecklingsarbete.

Allt jag gör är baserat på den kunskap som kommunikationsvetenskaplig forskning och samtalsanalys gett oss om hur människors vardagliga interaktion fungerar. Kommunikationsvetenskapen hjälper oss att förstå förutsättningarna för den interna och externa kommunikationen som en organisations hela existens bygger på. Men den hjälper oss också att förstå hur vi ska få kommunikationen att fungera på bästa möjliga sätt i olika situationer. Samtalsanalys, det vill säga noggrant strukturerade analyser av verkliga, inspelade samtal, är ett mycket användbart redskap. Tack vare samtalsanalysen vet vi idag mycket om hur samtal faktiskt ser ut och fungerar, vilket inte alltid är samma sak som hur vi tror att samtal ser ut och fungerar.

Om du vill veta hur Talk at work kan hjälpa dig och din organisation med att vidareutveckla kommunikationen, hör av dig till mig på

charlotte.lundgren@liu.se eller

0730-44 42 67.

Annonser